POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 12 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Supervize – zajištění individuální i skupinové supervize pěstounům
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace: Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice u Karlových Varů, Mostecká 107, PSČ 360 01

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

_______________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

6 hodinové bloky vzdělávání pro pěstouny v roce 2016

Cena za jeden seminář činí Kč 600,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře zdarma. Hlídání dětí zajištěno. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz, popř. na telefonním čísle 608 508 540.

Středisko Otovice u Karlových Varů – sobotní semináře vždy od 10.00 hodin

23.01.2016 – téma: První pomoc u dětí

02.04.2016 – téma: Práce s životním příběhem

18.06.2016 – téma: Geny a prostředí

15.10.2016 – téma: Jak si být blízko

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – sobotní semináře vždy od 9.00 hodin

13.02.2016 – téma: První pomoc u dětí

09.04.2016 – téma: Práce s životním příběhem

25.06.2016 – téma: Geny a prostředí

22.10.2016 – téma: Jak si být blízko

Kraslice – prostory na MÚ Kraslice – úterní semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

19.04.2016  – téma: Práce s životním příběhem

25.10.2016  – téma: Jak si být blízko

Chodov – prostory  na MÚ Chodov – úterní semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

16.02.2016 – téma: Metody relaxace

14.06.2016 – téma: Geny a prostředí

Těchlovice –  salónek Motorestu U Rumcajse (Stříbro a okolí) – semináře probíhají vždy ve středu od 9,00 hodin

02.03.2016 – téma: Hranice při výchově dětí

04.05.2016 – téma: Práce s životním příběhem

14.09.2016 – téma: Geny a prostředí

09.11.2016 – téma: Jak si být blízko

___________________________________________________________________________________________________________

12 hodinové bloky vzdělávání pro pěstouny v roce 2016

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty nabízí pěstounům ucelený blok vzdělávání v časové dotaci 12 hodin. Kromě odborné části probíhá společné sdílení a setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů. Pro děti je vždy připraven oddělený program, který je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, poznávací aktivity i odpočinek a relaxaci.

03.06. – 05.06.2016 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Žlutice

Víkendového pobytu se zúčastnilo 35 dospělých a 33 dětí. Pěstouni se vzdělávali v tématech Vývoj emoční inteligence u dětí, Prvky a použití dotykové terapie. Večerní posezení patřilo svépomocné skupině. Děti byly na výletě a užily si Dětský den pořádaný městem Žlutice. Fotografie z akce jsou k dispozici na www.rajce.net (přístupové údaje získáte od pracovníka organizace).

23.09. – 25.09.2016 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Klášter Teplá

Témata vzdělávání  – Způsob šikany v moderní době – p. Jalůvka, Drogy a legislativa – p. Koloc.

Podrobnější informace naleznete zde.

Na pobyt se můžete přihlásit pomocí ONLINE FORMULÁŘE zde.

1

share on