POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 18 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace (fakturační adresa): Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 398, PSČ 362 32

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, PSČ 353 01 (ZŠ Čtyřlístek)

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Husova 407, PSČ 353 01

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Klára Blažek Paparyha, DiS., tel.: 733 727 906 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Mgr. Iva Brabcová, tel.: 777 107 635 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Mgr. Petra Písecká – sociální pracovník, terapeut, psycholog

Nela Weinlichová, tel.: 777 231 108 – asistent doprovázení

Bc. Michaela Lehečková, tel.: 724 665 977 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Pracovníky můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech:   pondělí – pátek      09:00 – 17:00 hodin

________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích seminářů pro pěstouny v roce 2023

Cena za 6-ti hodinový seminář činí Kč 1.800,–. Hlídání dětí zajištěno, cena Kč 300,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře a hlídání dětí zdarma. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, nebo zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz.

Účastí na tématických seminářích lze splnit 6 hodin povinného vzdělávání.

Středisko Otovice u Karlových Varů – semináře v sobotu od 9,30 hodin, ve čtvrtek od 9,00 hodin

14.01.2023 – sobota – Novinky v oblasti PP

19.01.2023 – čtvrtek – Novinky v oblasti PP

23.03.2023 – čtvrtek – Zdravý rozum ve výchově dětí

25.03.2023 – sobota – Zdravý rozum ve výchově dětí

20.05.2023 – sobota – Psychohygiena, relaxační techniky

25.05.2023 – čtvrtek -Psychohygiena, relaxační techniky

26.10.2023 – čtvrtek – Odborné poradenství (Škola hravě)

04.11.2023 – sobota – Závislosti a jiné strasti

09.11.2023 – čtvrtek – Závislosti a jiné strasti

02.12.2023– sobota – Odborné poradenství (využití odborné pomoci)

 

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – semináře vždy od 9,30 hodin

21.01.2023 – sobota – Novinky v oblasti PP

04.03.2023 – sobota – Zdravý rozum ve výchově dětí

06.04.2023 – čtvrtek – Odborné poradenství (využití odborné pomoci)

10.06.2023 – sobota – Psychohygiena, relaxační techniky

26.10.2023 – čtvrtek – Odborné poradenství (Škola hravě)

18.11.2023 – sobota – Závislosti a jiné strasti

 

Kraslice – prostory MÚ Kraslice – semináře probíhají vždy od 9.00 hodin

03.02.2023 – pátek – Novinky v oblasti PP

06.04.2023 – čtvrtek – Zdravý rozum ve výchově dětí

27.10.2023 – pátek – Psychohygiena, relaxační techniky

17.11.2023 – pátek –  Závislosti a jiné strasti

 

Chodov – Dům dětí a mládeže Chodov – semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

24.01.2023 – úterý – Novinky v oblasti PP

28.03.2023 – úterý – Zdravý rozum ve výchově dětí

06.04.2023 – čtvrtek – Odborné poradenství (Škola hravě)

30.05.2023 – úterý – Psychohygiena, relaxační techniky

27.10.2023 – pátek – Odborné poradenství (využití odborné pomoci)

14.11.2023 – úterý – Závislosti a jiné strasti

 

Stříbro –  prostory MÚ Stříbro – semináře probíhají vždy od 9,00 hodin

18.01.2023 – středa –  Novinky v oblasti PP

15.03.2023 – středa – Zdravý rozum ve výchově dětí

04.07.2023 – úterý – Psychohygiena, relaxační techniky

15.11.2023 – středa – Škola hravě

_______________________________________________________________________________________

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny – Sport Hotel Můstek Jáchymov

  • 23.06. – 25.06.2023
  • 08.09. – 10.09.2023

Témata vzdělávacích seminářů – Vychovávat dítě v PP je jiné …. Účastí na seminářích v rámci RV pobytu lze splnit 18 hodin povinného vzdělávání.

Hlásit na relaxačně vzdělávací pobyt se můžete ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem, nebo emailem: info@sluzby-pro-rodinu.cz.

1

share on