POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 12 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace (fakturační adresa): Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 107, PSČ 362 32

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, PSČ 353 01 (ZŠ Čtyřlístek)

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Mgr. Iva Brabcová, tel.: 777 107 635 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Lucie Veličová, DiS., tel.: 605 728 886 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Michaela Lehečková – sociální pracovnice, doprovázející pracovník, t.č. MD

Pracovníky můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech:   pondělí – pátek      09:00 – 17:00 hodin

_______________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích seminářů pro pěstouny v roce 2019

Cena za jeden seminář činí Kč 600,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře zdarma. Hlídání dětí zajištěno. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz, popř. na telefonním čísle 608 508 540.

Účastí na tématických seminářích lze splnit 6 hodin povinného vzdělávání, účastí na setkání svépomocné skupiny splníte 4 hodiny vzdělávání.

Středisko Otovice u Karlových Varů – semináře vždy od 10.00 hodin

19.01.2019 – sobota – téma: PP – změny v roce 2019

16.02.2019 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

09.03.2019 – sobota – téma: Odměna a trest ve výchově – ZMĚNA TÉMATU – Dospělým ze dne na den

06.04.2019 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

04.05.2019 – sobota – téma: Zvládání stresu

05.10.2019 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

16.11.2019 – sobota – téma: Dospělým ze dne na den – ZMĚNA TÉMATU – Odměna a trest ve výchově

07.12.2019 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

 

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – semináře vždy od 10.00 hodin

02.02.2019 – sobota – téma: PP – změny v roce 2019

07.03.2019 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

30.03.2019 – sobota – téma: Odměna a trest ve výchově – ZMĚNA TÉMATU – Dospělým ze dne na den

18.04.2019 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

25.05.2019 – sobota – téma: Zvládání stresu

26.09.2019 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

02.11.2019 – sobota – téma: Dospělým ze dne na den – ZMĚNA TÉMATU – Odměna a trest ve výchově

14.12.2019 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

 

Kraslice – Mateřský klub Šnek – setkávání svépomocné skupiny vždy od 9.00 hodin

21.02.2019 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů

18.04.2019 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů

29.10.2019– úterý – Svépomocná skupina pěstounů

 

Chodov – Dům dětí a mládeže Chodov – semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

22.01.2019 – úterý – téma: PP – změny v roce 2019

12.03.2019 – úterý – téma: Odměna a trest ve výchově – ZMĚNA TÉMATU – Dospělým ze dne na den

14.05.2019 – úterý – téma: Zvládání stresu

05.11.2019 – úterý – téma: Dospělým ze dne na den – ZMĚNA TÉMATU – Odměna a trest ve výchově

 

Stříbro –  prostory Muzea Stříbro – semináře probíhají vždy od 9,00 hodin

06.02.2019 – středa –  téma: PP – změny v roce 2019

20.03.2019 – středa – téma: Odměna a trest ve výchově – ZMĚNA TÉMATU – Dospělým ze dne na den

22.05.2019 – středa – téma: Zvládání stresu

03.07.2019 – středa – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

30.10.2019 – středa – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

20.11.2019 – středa – téma: Dospělým ze dne na den – ZMĚNA TÉMATU – Odměna  a trest ve výchově

_______________________________________________________________________________________________

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty nabízí pěstounům ucelený blok vzdělávání v časové dotaci 12 hodin. Kromě odborné části probíhá společné sdílení a setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů. Pro děti je vždy připraven oddělený program, který je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, poznávací aktivity i odpočinek a relaxaci.

22.03. – 24.03.2019 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Parkhotel Sokolov 

Víkendového pobytu se zúčastnilo 22 rodin. Vzdělávací semináře pro nás připravil PhDr. Miloslav Čedík, který pružně reagoval na aktuální potřeby skupiny pěstounských rodičů. Hovořilo se na téma „Výchovné vedení – prevence a pomoc“. Lektor pěstouny zaujal a jsme moc rádi, že s námi bude i nadále spolupracovat. Pro děti byl připraven program dle jejich věku a schopností. Využili jsme plaveckého bazénu, sportovního areálu, IQ prostoru v Parkhotelu Sokolov, Dětské herny Bambino v Sokolově a Laser arény Sokolov. Večerní program byl zaměřen na setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů, snažili jsme se o odlehčení, odpočinek. Společně jsme si zkusili skupinové bubnování pod vedením Drum Circle Facilitatora Jiřího Adama – moc děkujeme za intenzivní zážitek.

13.09. – 15.09.2019 – II. Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Klášter Teplá

I na tomto víkendovém pobytu jsme přivítali milého hosta PhDr. Miloslava Čedíka a věnovali jsme se pokračování tématu Výchovné vedení – prevence a pomoc. Myslíme, že lektor splnil očekávání přítomných školených, věnoval se jejich otázkám a trápením, předával své bohaté zkušenosti. Děti od 12 let absolvovaly školení na téma Šikana, které pro ně připravil Pavel Thorm Jalůvka z Městské policie Karlovy Vary. Pro mladší děti jsme využili služeb hlídací agentury Hlídání s nápadem. Nedělní dopoledne děti strávily v Hroznatově akademii v Klášteře Teplá a zahrály si na malíře. Tentokrát se víkendového vzdělávání zúčastnilo 31 rodin.

07.06.-09.06.2019 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounky ženy (bez dětí) – Pension Dobrá Duše, Horní Blatná

Relaxačně vzdělávacího pobytu se zúčastnilo 15 žen. Semináře byly věnovány tématu arteterapie a jejímu využití při aktivitách s dětmi. Získaly jsme inspiraci k tvoření, odpočinku a relaxaci. Pěstounky si splnily 12 hodin povinného vzdělávání.

21.06.-23.06. 2019 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstouny muže (bez dětí) – Biofarma Belina Nežichov

Na rodinné farmě 9 mužů strávilo vzdělávací víkend. Věnovali se tématu „Dospělým ze dne na den“, sdíleli své starosti, předávali zkušenosti a také odpočívali. Děkujeme majitelům farmy manželům Prchalovým za skvělý servis a zázemí.

 

1

share on