POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 12 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Supervize – zajištění individuální i skupinové supervize pěstounům
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace (fakturační adresa): Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 107, PSČ 362 32

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

_______________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

6 hodinové bloky vzdělávání pro pěstouny v roce 2016

Cena za jeden seminář činí Kč 600,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře zdarma. Hlídání dětí zajištěno. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz, popř. na telefonním čísle 608 508 540.

Středisko Otovice u Karlových Varů – sobotní semináře vždy od 10.00 hodin

23.01.2016 – téma: První pomoc u dětí

02.04.2016 – téma: Práce s životním příběhem

18.06.2016 – téma: Geny a prostředí

15.10.2016 – téma: Jak si být blízko

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – sobotní semináře vždy od 9.00 hodin

13.02.2016 – téma: První pomoc u dětí

09.04.2016 – téma: Práce s životním příběhem

25.06.2016 – téma: Geny a prostředí

22.10.2016 – téma: Jak si být blízko

Kraslice – prostory na MÚ Kraslice – úterní semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

19.04.2016  – téma: Práce s životním příběhem

POZOR ZMĚNA – 26.10.2016 od 9.00 hodin se uskuteční setkání svépomocné skupiny v Mateřském klubu Šnek Kraslice

Chodov – prostory  na MÚ Chodov – úterní semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

16.02.2016 – téma: Metody relaxace

14.06.2016 – téma: Geny a prostředí

POZOR ZMĚNA25.10.2016 od 9.00 hodin se uskuteční seminář na téma Jak si být blízko v Dětské herně Bublina Chodov

Těchlovice –  salónek Motorestu U Rumcajse (Stříbro a okolí) – semináře probíhají vždy ve středu od 9,00 hodin

02.03.2016 – téma: Hranice při výchově dětí

04.05.2016 – téma: Práce s životním příběhem

14.09.2016 – téma: Geny a prostředí

09.11.2016 – téma: Jak si být blízko

_________________________________________________________________________________________________

12 hodinové bloky vzdělávání pro pěstouny v roce 2016

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty nabízí pěstounům ucelený blok vzdělávání v časové dotaci 12 hodin. Kromě odborné části probíhá společné sdílení a setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů. Pro děti je vždy připraven oddělený program, který je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, poznávací aktivity i odpočinek a relaxaci.

03.06. – 05.06.2016 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Žlutice

Víkendového pobytu se zúčastnilo 35 dospělých a 33 dětí. Pěstouni se vzdělávali v tématech Vývoj emoční inteligence u dětí, Prvky a použití dotykové terapie. Večerní posezení patřilo svépomocné skupině. Děti byly na výletě a užily si Dětský den pořádaný městem Žlutice. Fotografie z akce jsou k dispozici na www.rajce.net (přístupové údaje získáte od pracovníka organizace).

23.09. – 25.09.2016 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Klášter Teplá

Děkujeme všem účastníků víkendového pobytu v Klášteře Teplá. Tentokrát se nás sešlo 36 dospělých a 38 dětí. Program pro pěstounské rodiče a děti od 12-ti let se týkal Kyberšikany a tématu Drog a legislativy. Pro menší děti byl připraven program ve spolupráci s kulturně vzdělávacím centrem – Hroznatova akademie. Připravili pro děti poznávací prohlídku a činnost ve výtvarných dílnách. Nechyběl pobyt venku, večerní procházka klášterní zahradou. Celý pobyt byl zakončen společnou prohlídkou jižního křídla Kláštera Teplá, který prošel nedávnou rekonstrukcí. Opět najdete zdařilé fotografie na www.rajce.net.

 

1

share on