POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 12 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace (fakturační adresa): Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 107, PSČ 362 32

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, PSČ 353 01 (ZŠ Čtyřlístek)

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Michaela Lehečková, tel.: 724 665 977 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Pracovníky můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech:   pondělí – pátek      09:00 – 17:00 hodin

_______________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích seminářů pro pěstouny v roce 2017 – Plán vzdělávacích seminářů ke stažení ZDE

Cena za jeden seminář činí Kč 600,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře zdarma. Hlídání dětí zajištěno. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz, popř. na telefonním čísle 608 508 540.

Účastí na tématických seminářích lze splnit 6 hodin povinného vzdělávání, účastí na setkání svépomocné skupiny splníte 4 hodiny vzdělávání.

Středisko Otovice u Karlových Varů – semináře vždy od 10.00 hodin

21.01.2017 – sobota – téma: Práva a povinnosti pěstouna

11.03.2017 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

08.04.2017 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

13.05.2017 – sobota – téma: ADHD – co s tím?

30.09.2017 – sobota – téma: Syndrom týraného dítěte

11.11.2017 – sobota – téma: Vývojová psychologie

09.12.2017 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – semináře vždy od 10.00 hodin

04.02.2017 – sobota – téma: Práva a povinnost pěstouna

09.03.2017 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

20.04.2017 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

27.05.2017 – sobota – téma: ADHD – co s tím?

14.10.2017 – sobota – téma: Syndrom týraného dítěte

25.11.2017 – sobota – téma: Vývojová psychologie

09.12.2017 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů (čas a místo bude upřesněno)

Kraslice – Mateřský klub Šnek – setkávání svépomocné skupiny vždy od 8.30 hodin

07.02.2017 – úterý – Svépomocná skupina pěstounů

13.04.2017 – čtvrtek – Svépomocná skupina pěstounů

27.10.2017– pátek – Svépomocná skupina pěstounů

Chodov – prostory  na MÚ Chodov – semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

24.01.2017 – úterý – téma: Práva a povinnosti pěstouna (místo konání Dětská herna Bublina Chodov)

16.05.2017 – úterý – téma: ADHD – co s tím?

03.10.2017 – úterý – téma: Syndrom týraného dítěte

14.11.2017 – úterý – téma: Vývojová psychologie

Stříbro –  prostory Muzeum Stříbro – semináře probíhají vždy od 9,00 hodin

01.02.2017 – středa –  téma: Práva a povinnosti pěstouna

15.03.2017 – středa – téma: Svépomocná skupina pěstounů

31.05.2017 – středa – téma: ADHD – co s tím?

04.07.2017 – úterý – téma: Svépomocná skupina

18.10.2017 – středa – téma: Syndrom týraného dítěte

29.11.2017 – středa – téma: Vývojová psychologie

_______________________________________________________________________________________________

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro pěstouny

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty nabízí pěstounům ucelený blok vzdělávání v časové dotaci 12 hodin. Kromě odborné části probíhá společné sdílení a setkání svépomocné skupiny pěstounských rodičů. Pro děti je vždy připraven oddělený program, který je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, poznávací aktivity i odpočinek a relaxaci.

21.04. – 23.04.2017 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Hotel Zelený dům Boží Dar

Víkendového pobytu se zúčastnilo 26 pěstounských rodin. Vzdělávání pro dospělé nám zprostředkovala Mgr. Petra Písecká na téma „Dvě strany jedné mince – Dítě a dospělý v nás samotných“. Pěstouni si dále sdíleli své starosti a radosti, předávali zkušenosti, podporovali se navzájem. S dospívajícími dětmi jsme si v sobotu dopoledne povídali o pravidlech v rodině. O děti se po dobu vzdělávání pěstounů starali pracovníci organizace za pomoci dobrovolníků. Byly pro ně připraveny hry a soutěže, výtvarné aktivity, návštěva bazénu, procházka zasněženou krajinou. I když nám počasí moc nepřálo, myslím, že si víkend všichni moc užili. Děkujeme všem za účast a aktivní přístup a těšíme se na podzim na plánovaný víkend v kempu Relax Teplá.

19.05. – 21.05.2017  – I. Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounky (bez dětí) – Biofarma Belina Nežichov
23.06. – 25.06.2017 – II. Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounky (bez dětí) – Biofarma Belina Nežichov

Obou pobytů na rodinné biofarmě Belina v Nežichově se zúčastnilo 21 pěstounek. Téma vzdělávání bylo „Využití vlastní energie při výchově přijatých dětí“. Všechny pěstounky se aktivně zapojily do připraveného programu zaměřeného na sebepoznání, meditaci, získání sebedůvěry a uvědomění si vlastních hodnot.

08.09.-10.09.2017 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstounské rodiny – Camp Relax Teplá

Téma vzdělávání na podzimním pobytu jsme zvolili „Prevence syndromu vyhoření a Duševní hygiena“. Program se skládal jak z části teoretické tak z odpoledních praktických aktivit. Večer proběhlo oblíbené setkání svépomocné skupiny pěstounů. Pro děti bylo zajištěno hlídání s programem, který připravili pracovníci Policie ČR. Děti i dospělý měli možnost vyzkoušet si to, jaké pocity má člověk po požití alkoholu, nebo jiné návykové látky. Dále si vyzkoušeli připravené aktivity, např. jízda na lanové lávce, týmové běhání na lyžích, boj s beranidly apod. Víkendového pobytu se zúčastnilo 40 dospělých a 39 dětí.

06.10.-08.10.2017 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt pro pěstouny muže (bez dětí) – Biofarma Belina Nežichov

Víkendový pobyt pouze pro muže – pěstouny se věnoval jednak vzdělávání na téma „Ovládáme moderní technologie“, ale také společnému sdílení a předávání zkušeností. Seminář byl zaměřen na praktické získávání znalostí a dovedností při obsluze mobilních telefonů a PC.  Na pobyt přijelo 9 mužů.

1

share on