POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Posláním organizace je podpora a pomoc rodinám s dětmi. Za tímto účelem se činnost realizuje v těchto oblastech

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé doprovázení pěstounských rodin a další služby s tímto spojené dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Naše působnost je v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
  • Setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů – společné sdílení zkušeností, zážitků, problémů a potíží přináší pečovatelům podporu, pocit porozumění a načerpání sil do další péče o přijaté děti
  • Víkendové relaxačně vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny – během víkendu je nabízeno odborné vzdělávání v rozsahu 18 hodin, pro děti je připraven oddělený program. Nabízeny jsou i společné aktivity pro celou rodinu pro posílení vzájemných vztahů v rodině.
  • Vzdělávací semináře v oblasti vývoje a výchovy dítěte – realizace vzdělávacích seminářů, besed s odborníky na aktuální témata. Vzdělávací semináře zatím organizujeme v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích a Stříbře. V případě zájmu můžeme nabídku seminářů rozšířit tak, aby bylo vzdělávání pro pěstouny dostupné. Dále nabízíme uspořádání seminářů na témata z oblasti náhradní rodinné péče dle zakázky jiných organizací.
  • Asistované kontakty – příprava a průběh setkávání dítěte s biologickou rodinou
  • Odborné poradenství – v oblasti sociálně-právní, sociálně-pedagogické, náhradní rodinné péče, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky. Jde o pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
  • Svolávání a realizace rodinných a případových konferencí – služba pro ohrožené rodiny na základě spolupráce s pracovníky OSPODů i na základě žádosti jednotlivců.

 

DOKUMENTY

KONTAKTY

Služby pro rodinu, z.ú                                                                                                                                               

IČO: 035 81 781

číslo účtu: 268353835/0300                                                                                                                                                                                         

sídlo organizace (fakturační adresa): Merklín č.p. 82, PSČ 362 34

středisko: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 107, PSČ 362 32

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, PSČ 353 01 (ZŠ Čtyřlístek)

kontaktní místo: Mariánské Lázně, Husova 407, PSČ 353 01

kontakty:

ID datové schránky: 5cgw3xq

e-mail: info@sluzby-pro-rodinu.cz

Sonja Hronová Hlůžková, DiS., tel.: 777 695 240 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Vladimíra Weinlichová, DiS., tel.: 608 508 540 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Bc. Jana Skotáková, tel.: 777 094 789 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Mgr. Iva Brabcová, tel.: 777 107 635 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Lucie Veličová, DiS., tel.: 605 728 886 – sociální pracovnice, doprovázející pracovník

Mgr. Petra Písecká – sociální pracovník, terapeut, psycholog

Nela Weinlichová, tel.: 777 231 108 – asistent doprovázení

Bc. Michaela Lehečková – sociální pracovnice, doprovázející pracovník, t.č. MD

Pracovníky můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech:   pondělí – pátek      09:00 – 17:00 hodin

________________________________________________________________________________

FOTOGRAFIE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ NAJDETE NA     http://www.rajce.idnes.cz/prihlasit . Přístupové údaje získáte od svého doprovázejícího pracovníka.

                                                                                                                                                                                       

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka vzdělávacích seminářů pro pěstouny v roce 2020

Cena za jeden seminář činí Kč 1.200,–. Hlídání dětí zajištěno, cena Kč 300,–. Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s naší organizací, jsou semináře a hlídání dětí zdarma. Svoji účast  lze domluvit s Vaším klíčovým pracovníkem, zasláním přihlášky na email: info@sluzby-pro-rodinu.cz, popř. na telefonním čísle 608 508 540.

Účastí na tématických seminářích lze splnit 6 hodin povinného vzdělávání.

Středisko Otovice u Karlových Varů – semináře v sobotu od 10.00 hodin, ve čtvrtek od 9,00 hodin

30.01.2020 – čtvrtek – téma: Kniha  života

15.02.2020 – sobota – téma Kniha života

28.03.2020 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů – zrušeno

04.04.2020 – sobota – téma: Nové trendy v 1. pomoci – zrušeno

30.04.2020 – čtvrtek – téma  Attachment – zrušeno

26.09.2020 – sobota – téma: Finanční gramotnost

01.10.2020 – čtvrtek – téma Finanční gramotnost

07.11.2020 – sobota – téma: Attachment

12.12.2020 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

 

Mariánské Lázně – prostory ZŠ Čtyřlístek – semináře vždy od 10.00 hodin

29.02.2020 – sobota – téma: Kniha života

28.03.2020 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů – zrušeno

18.04.2020 – sobota – téma: Nové trendy v 1.pomoci – zrušeno

10.10.2020 – sobota – téma: Finanční gramotnost

21.11.2020 – sobota – téma: Attachment

12.12.2020 – sobota – Svépomocná skupina pěstounů

 

Kraslice – MC Šnek – semináře probíhají vždy od 9.00 hodin

27.02.2020 – čtvrtek – Kniha života

09.04.2020 – čtvrtek – Attachment – zrušeno

29.10.2020 – čtvrtek – Finanční gramotnost

 

Chodov – Dům dětí a mládeže Chodov – semináře probíhají vždy od 8.30 hodin

04.02.2020 – úterý – téma: Kniha života

21.04.2020 – úterý – téma: Nové trendy v 1.pomoci – zrušeno

06.10.2020 – úterý – téma: Finanční gramotnost

10.11.2020 – úterý – téma: Attachment

 

Svojšín–  prostory Obecní úřad – semináře probíhají vždy od 9,00 hodin

19.02.2020 – středa –  téma: Kniha života

29.04.2020 – středa – téma: Nové trendy v 1.pomoci – zrušeno

21.10.2020 – středa – Finanční gramotnost

25.11.2020 – středa – téma: Attachment

___________________________________________________________________________________________

Relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny

Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli tento rok uskutečnit dva relaxačně vzdělávací víkendové pobyty pro pěstounské rodiny. Tímto řešením se snažíme zajistit maximální komfort a bezpečí pro účastníky pobytu, možnost individuálních konzultací a také odpočinku. Zároveň nabízíme ucelený blok vzdělávání v časové dotaci 18 hodin. Kromě odborné části probíhá společné sdílení a setkání svépomocné skupiny pěstounů. Pro děti je připraven oddělený program, který je zaměřený na turistiku, pobyt v přírodě, poznávací aktivity i odpočinek a relaxaci.

19.06. – 21.06.2020 – Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt – Hotel Klášter Teplá

Pobytu se zúčastnilo 24 rodin. Vzdělávání vedl lektor PhDr. Miloslav Čedík na téma „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Dále jsme prohlubovali naše vzájemné vztahy za pomoci muzikoterapie. Opět jsme se věnovali skupinovému bubnování pod vedením facilitátora Jiřího Adama. Ve večerních hodinách probíhaly živé besedy v rámci svépomocné skupiny pěstounských rodičů. Všem děkujeme za aktivní účast.

04.09. – 06.09.2020 – 2. Relaxačně vzdělávací víkendový pobyt – Hotel Klášter Teplá

 

Víkendového pobytu se zúčastnilo 19 rodin. Vzdělávací semináře se uskutečnily opět na téma „Jak mluvit s dětmi o sexu“, tentokrát se tohoto tématu ujaly lektorky Sonja Hronová Hlůžková a Vladimíra Weinlichová.  Pěstounům byl zprostředkován zážitkový program a o sexu se hovořilo vážně i s nadhledem. Opět se uskutečnilo společné skupinové bubnování. Pro děti byl připraven program, vyšly si na turistický výlet, hledaly poklad. Děkujeme všem za příjemné strávení slunečného víkendu.

1

share on